Vui lòng liên hệ số điện thoại: 043. 715 3277 hoặc đường dây nóng 094 512 7862  để đặt bánh